Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2128

II Ka 502/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2017-01-11

Data publikacji: 2017-02-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ka 502/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSO Jerzy Pałka Sędziowie: SSR (del. do SO) Agnieszka Tyska - Czarnecka SSO Artur Bobiński (spr.) Protokolant : Dorota Dziczek przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Adam Kolbus i oskarżycielki posiłkowej P. R. (1) po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2017r. w sprawie M. Z. oskarżonej z art. 177§2 kk kk apelacji obrońcy oskarżonej od
Czytaj więcej»

II Ka 473/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2017-02-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ka 473/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce II Wydział Karny w składzie Przewodniczący: SSO Anna Łaszczych Sędziowie: SSO Ryszard Warda SSO Marek Konrad (spr.) Protokolant: Ewa Pędzich przy udziale Prokuratora: Adama Kolbusa po rozpoznaniu w dniu: 21.12.2016r. sprawy: M. K. (1) i inn. oskarżonych o popełnienie czynu z art. 254§1kk w zw. z art. 57a§1kk z powodu apelacji: Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Pół
Czytaj więcej»

II Ka 305/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-08-09

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ka 305/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 sierpnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSO. Anna Łaszczych Protokolant Irena Dawid przy udziale oskarżyciela posiłkowego M. L. (1) po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2016 r. sprawy P. S. obwinionego o czyn z art. 107 k.w. na skutek apelacji, wniesionej przez obrońcę obwinionego od wyroku Sądu Rejonowego w Wyszkowie z dnia 29 marca 2016 r. sygn. akt II W 538/15 o r z e k a : 1. utr
Czytaj więcej»

I Ca 377/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2017-01-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeżeli nie ma prawomocnego wyroku skazującego, stwierdzającego fakt popełnienia przestępstwa, sąd cywilny ma prawo samodzielnie ustalać w ramach procesu odszkodowawczego, czy działanie sprawcy wyrządzające szkodę nosi znamiona przestępstwa jako przesłanka dłuższego terminu przedawnienia, ale przy ustalaniu znamion czynu zabronionego sąd cywilny musi uwzględnić reguły przewidziane w prawie karnym zarówno materialnym jak i procesowym. A podstawowymi regułami prawa karnego są m.in. wykazanie winy sprawcy przestępstwa oraz rozstrzyganie wątpliwości na korzyść oskarżonego.
Sygn. akt I Ca 377/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz (spr.) Sędziowie: SO Jerzy Dymke, SO Monika Strzyżewska Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Domurad po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa E. S. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rej
Czytaj więcej»

I Ca 370/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2017-01-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 370/16 POSTANOWIENIE Dnia 14 grudnia 2016r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz Sędziowie: SO Jerzy Dymke (spr.), SO Monika Strzyżewska Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Domurad po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016r. w Ostrołęce na rozprawie z wniosku M. P. (1) z udziałem Z. C. , M. E. , R. G. , A. G. , A. K. , B. P. (1) , A. S. , W. S. , T. T. , A. W. , S. W. i K. Z. o stwierdzenie nabycia spadku po B. P. (2) na sku
Czytaj więcej»

II Ka 496/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-01-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: II Ka 496/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Łaszczych Sędziowie : SSO Ryszard Warda SSO Marek Konrad Protokolant: Ewa Pędzich przy udziale Prokuratora Prok. Okr.: Adama Kolbusa po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 r. sprawy: K. P. i M. P. oskarżonych o czyn z art. 278 § 1 k.k. , na skutek apelacji, wniesionych przez oskarżonych od wyroku Sądu Rejonowego w Wyszkowie z dnia
Czytaj więcej»

II Ka 508/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ka 508/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Marek Konrad Protokolant: Ewa Pędzich Przy udziale Oskarżyciela: Z udziałem oskarżyciela posiłkowego: S. K. (1) po rozpoznaniu w dniu: 29.12.2016r. sprawy: M. O. obwinionego o popełnienie czynu z art. 124§1kw z powodu apelacji: oskarżyciela posiłkowego od wyroku Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 03.10.2016r. w sprawie IIW 330/16 orzek
Czytaj więcej»

I C 959/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-12-23

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 959/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Jerzy Dymke Protokolant: sekr. sąd. Ewelina Puławska po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2016 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa W. B. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli orzeka: 1 zobowiązuje pozwaną Spółdzielnię Mieszkaniową (...) w O. do złożenia oświadczenia woli nas
Czytaj więcej»

I Ca 376/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2017-01-17

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 376/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz Sędziowie: SO Jerzy Dymke, SO Monika Strzyżewska (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Domurad po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa J. O. przeciwko R. O. o zachowek na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 20 czerwca 2016 r., sy
Czytaj więcej»

I C 399/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2017-01-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 399/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła Protokolant: Katarzyna Suska po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z siedzibą w W. przeciwko T. N. o zapłatę orzeka : I oddala powództwo; II zasądza od powoda Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z siedzibą w W. na rzecz pozw
Czytaj więcej»