Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2205

I C 768/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-11-17

Data publikacji: 2017-09-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 768/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant: sek. sąd. Magdalena Chylińska po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko Ł. M. o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanego Ł. M. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 94.146,99 złotych (dziewięćd
Czytaj więcej»

I C 888/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-05-24

Data publikacji: 2016-06-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasady współżycia społecznego a uwzględnienie powództwa przeciwegzekucyjnego.
Sygn. akt: C 888/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska Protokolant: st. sekr. sądowy Agata Załęska po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016 r. w Ostrołęce sprawy z powództwa S. P. (1) przeciwko J. T. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego orzeka: 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powódki S. P. (1) na rzecz pozwanego J. T. kwotę 8.967,14 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa p
Czytaj więcej»

I C 1032/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-05-07

Data publikacji: 2015-10-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: - nieuprawnione rozporządzenie cudzym mieniem (przestępstwo), jakiemu uczestniczący w nim usiłowali przybrać miano czynności prawnej nie stwarza podstaw nadania osobom uczestniczącym w tego rodzaju zachowaniu statusu stron umowy - w sytuacji, gdy pozwany pozostając w zwłoce, nie wybrał waluty krajowej jako sposobu realizacji zobowiązania o (...)
Sygnatura akt I C 1032/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2015 roku Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Grucelska po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2015 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa J. D. przeciwko T. D. o zapłatę orzeka : I zasądza od pozwanego T. D. na rzecz powoda J. D. kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) dolarów amerykańskich z ustawowymi odsetkami za okres od dni
Czytaj więcej»

I C 1231/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1231/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant: sek. sąd. Ewa Chrzczonowska po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2016 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa S. Ł. , A. B. , B. M. , T. i M. M. (1) , U. S. , D. T. , K. i A. K. , Z. Z. , T. i E. W. , B. K. , przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w M. przy udziale Prokuratora O
Czytaj więcej»

I Ca 11/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-02-19

Data publikacji: 2016-04-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ne można żądać odsetek od dnia wyrokowania w sytuacji, gdy proces likwidacji szkody został przeprowadzony przez ubezpieczyciela wadliwie i tylko z tego powodu rozmiar szkody nie został określony na właściwym poziomie.
Sygn. akt I Ca 11/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący- Sędzia SO Marta Truszkowska Sędzia SO Grzegorz Zabielski (spr.) Sędzia SO Barbara Chojnowska Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Kojtek po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2016 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowie
Czytaj więcej»

I Ca 27/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-03-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 27/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący - SSO Jerzy Dymke (spr.) Sędziowie: SO Monika Strzyżewska SO Grażyna Szymańska-Pasek Protokolant: st. sekr. sąd. Agata Załęska po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa I. G. i J. G. (1) przeciwko J. G. (2) o zapłatę na skutek apelacji powodów I. G. i J. G. (1) od wyroku Sądu Rejonowego w Przasnyszu z
Czytaj więcej»

I Ca 28/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2014-02-20

Data publikacji: 2015-10-01

trafność 100%

Teza orzeczenia: - faktu będących pochodną zmiany modelu Państwa zmian legislacyjnych następstwem, których stało się odejście od zasady jedności własności państwowej nie można utożsamiać z automatycznym przejęciem własności (uwłaszczeniem) dzierżonym uprzednio mieniem Skarbu Państwa prze konkretne przedsiębiorstwo państwowe - podstawę Skarbu Państwa (...)
Sygn. akt I Ca 28/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący - SSO Lucyna Bąk Sędziowie: SO Tomasz Deptuła - spr. SR del. do SO Monika Strzyżewska Protokolant: sekr. sąd. Ewelina Nadolna po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2014r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa S. C. przeciwko (...) SA z siedzibą w L. o usunięcie linii energetycznej i zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego
Czytaj więcej»

I Ca 29/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-02-26

Data publikacji: 2016-04-05

trafność 100%

Teza orzeczenia: Z samego faktu niewykorzystania współposiadania albo wykonywania go w mniejszym zakresie przez drugiego współwłaściciela, przeciwko któremu ma biec termin zasiedzenia, nie mogą wynikać dla zasiadującego żadne ułatwienia w zasiedzeniu, skoro współposiadanie i korzystanie z nieruchomości jest prawem, a nie obowiązkiem. o charakterze (...)
Sygn. akt I Ca 29/16 POSTANOWIENIE Dnia 26 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący- Sędzia SO Marta Truszkowska Sędzia SO Barbara Chojnowska Sędzia SO Małgorzata Mikos-Bednarz – spr. Protokolant: Justyna Zaorska po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2016 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z wniosku A. K. z udziałem W. K. , J. K. (1) o zasiedzenie na skutek apelacji wnioskodawczyni A. K. od postanowienia Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 25 września 2015 r
Czytaj więcej»

I Ca 64/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-05-11

Data publikacji: 2016-06-28

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 64/16 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 17 września 2015 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 470/11 Sąd Rejonowy w Przasnyszu w pkt I. rozgraniczył nieruchomość położoną we wsi N. , gmina R. , stanowiącą aktualnie współwłasność: D. A. (1) , A. K. , R. K. (1) , G. F. , E. J. , B. A. , D. B. , D. R. (1) i M. R. (1) , oznaczoną numerem ewidencyjnym (...) , dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów - z nieruchomością położoną we wsi N. , gmina R. , stanow
Czytaj więcej»

I Ca 66/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-05-13

Data publikacji: 2015-06-18

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 66/15 POSTANOWIENIE Dnia 13 maja 2015r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący- Sędzia SO Marta Truszkowska Sędzia SO Jerzy Dymke – spr. Sędzia SO Tomasz Sagała Protokolant: Justyna Zaorska po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2015 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z wniosku J. W. i M. W. z udziałem S. (...) Sp. z o. o. z siedzibą w O. oraz Skarbu Państwa – Starosty Powiatu (...) o zasiedzenie na skutek apelacji wnioskodawcy J. W. od postanowienia Sądu
Czytaj więcej»