Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2144

I C 820/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-05-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 820/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała Protokolant: sekr. sądowy Ewa Chrzcznowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2016 r. w Ostrołęce sprawy z powództwa K. W. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zadośćuczynienie orzeka: 1 zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powódki K. W. z tytułu za
Czytaj więcej»

I C 698/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-04-20

Data publikacji: 2016-05-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 698/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła Protokolant: Katarzyna Suska po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2016 roku w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa W. B. przeciwko (...) SA w S. o zapłatę oraz ustalenie orzeka : 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki W. B. na rzecz pozwanego (...) SA w S. kwotę 3.617,00 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) zło
Czytaj więcej»

I C 888/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-05-24

Data publikacji: 2016-06-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasady współżycia społecznego a uwzględnienie powództwa przeciwegzekucyjnego.
Sygn. akt: C 888/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska Protokolant: st. sekr. sądowy Agata Załęska po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016 r. w Ostrołęce sprawy z powództwa S. P. (1) przeciwko J. T. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego orzeka: 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powódki S. P. (1) na rzecz pozwanego J. T. kwotę 8.967,14 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa p
Czytaj więcej»

I C 982/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-03-08

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Uprawdopodobnić dokonanie czynności prawnej może nie tylko podpisane pismo spełniające kryteria dokumentu prywatnego, ale także każda wzmianka, zapisek czy informacja zawierająca treść bezpośrednio lub pośrednio wskazującą, że określona czynności prawna doszła do skutku. Pismo, o którym mówię art. 74 § 2 k.c. nie ma stanowić dowodu dokonania (...)
Sygn. akt: IC 982/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2016r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant: sek. sąd. Magdalena Chylińska po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2016r. w Ostrołęce sprawy na rozprawie z powództwa S. S. (1) przeciwko T. S. o zapłatę orzeka: 1 oddala powództwo; 2 nakazuje pobrać od powoda S. S. (1) na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Okręgowego w Ostrołęce kwotę 764,82 zł tytułem z
Czytaj więcej»

I Ca 11/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-02-19

Data publikacji: 2016-04-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ne można żądać odsetek od dnia wyrokowania w sytuacji, gdy proces likwidacji szkody został przeprowadzony przez ubezpieczyciela wadliwie i tylko z tego powodu rozmiar szkody nie został określony na właściwym poziomie.
Sygn. akt I Ca 11/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący- Sędzia SO Marta Truszkowska Sędzia SO Grzegorz Zabielski (spr.) Sędzia SO Barbara Chojnowska Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Kojtek po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2016 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowie
Czytaj więcej»

I Ca 27/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-03-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 27/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący - SSO Jerzy Dymke (spr.) Sędziowie: SO Monika Strzyżewska SO Grażyna Szymańska-Pasek Protokolant: st. sekr. sąd. Agata Załęska po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa I. G. i J. G. (1) przeciwko J. G. (2) o zapłatę na skutek apelacji powodów I. G. i J. G. (1) od wyroku Sądu Rejonowego w Przasnyszu z
Czytaj więcej»

I Ca 28/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2014-02-20

Data publikacji: 2015-10-01

trafność 100%

Teza orzeczenia: - faktu będących pochodną zmiany modelu Państwa zmian legislacyjnych następstwem, których stało się odejście od zasady jedności własności państwowej nie można utożsamiać z automatycznym przejęciem własności (uwłaszczeniem) dzierżonym uprzednio mieniem Skarbu Państwa prze konkretne przedsiębiorstwo państwowe - podstawę Skarbu Państwa (...)
Sygn. akt I Ca 28/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący - SSO Lucyna Bąk Sędziowie: SO Tomasz Deptuła - spr. SR del. do SO Monika Strzyżewska Protokolant: sekr. sąd. Ewelina Nadolna po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2014r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa S. C. przeciwko (...) SA z siedzibą w L. o usunięcie linii energetycznej i zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego
Czytaj więcej»

I Ca 29/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-02-26

Data publikacji: 2016-04-05

trafność 100%

Teza orzeczenia: Z samego faktu niewykorzystania współposiadania albo wykonywania go w mniejszym zakresie przez drugiego współwłaściciela, przeciwko któremu ma biec termin zasiedzenia, nie mogą wynikać dla zasiadującego żadne ułatwienia w zasiedzeniu, skoro współposiadanie i korzystanie z nieruchomości jest prawem, a nie obowiązkiem. o charakterze (...)
Sygn. akt I Ca 29/16 POSTANOWIENIE Dnia 26 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący- Sędzia SO Marta Truszkowska Sędzia SO Barbara Chojnowska Sędzia SO Małgorzata Mikos-Bednarz – spr. Protokolant: Justyna Zaorska po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2016 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z wniosku A. K. z udziałem W. K. , J. K. (1) o zasiedzenie na skutek apelacji wnioskodawczyni A. K. od postanowienia Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 25 września 2015 r
Czytaj więcej»

I Ca 79/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-04-20

Data publikacji: 2016-05-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt I Ca 79/16 POSTANOWIENIE Dnia 20 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący- SSO Grzegorz Zabielski (spr.) Sędziowie: SO Grażyna Szymańska-Pasek SR del. do SO Monika Brzozowska Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Chaberek po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2016 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z wniosku E. Z. z udziałem W. K. , J. K. , T. K. o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie na skutek apelacji wnioskodawcy E. Z
Czytaj więcej»

I Ca 82/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-04-20

Data publikacji: 2016-05-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 82/16 POSTANOWIENIE Dnia 20 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący- SSO Grzegorz Zabielski Sędziowie: SO Grażyna Szymańska-Pasek (spr.) SR del. do SO Monika Brzozowska Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Chaberek po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2016 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z wniosku G. M. z udziałem A. L. , Prokuratora Rejonowego w Ostrołęce o wydanie dziecka w trybie Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprow
Czytaj więcej»