Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2249

I C 121/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-10-01

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Wykazanie istnienia skonkretyzowanej wierzytelności przysługującej wierzycielowi wobec dłużnika jako przesłanka udzielenia ochrony przewidzianej w art. 527 i nast. k.c.
Sygn. akt I C 121/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Grucelska po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa J. E. (1) przeciwko M. K. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną orzeka: 1 Oddala powództwo; 2 Nieuiszczone koszty sądowe przejmuje na rachunek Skarbu Państwa. IC 121/15 UZASADNIEN
Czytaj więcej»

I C 144/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2017-01-26

Data publikacji: 2018-04-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Roszczenie o zachowek jest roszczeniem bezterminowym, do którego zastosowanie ma przepis art. 455 KC, a więc odsetki ustawowe za opóźnienie należą się od daty wezwania zobowiązanego do zapłaty zachowku z uwzględnieniem odpowiedniego terminu umożliwiającego spełnienie świadczenia.
Sygn. akt: I C 144/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant: sek. sąd. Magdalena Chylińska po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa M. P. (1) przeciwko L. P. (1) o zachowek orzeka: 1 zasądza od pozwanej L. P. (1) na rzecz powoda M. P. (1) kwotę 96.184,36 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdzies
Czytaj więcej»

I C 146/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-03-24

Data publikacji: 2016-04-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 146/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska Protokolant: st. sekr. sąd. Agata Załęska po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2016 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa S. N. przeciwko (...) S.A V. (...) w W. o odszkodowanie i zadośćuczynienie orzeka: 1. zasądza od pozwanego (...) Towarzystwo (...) S.A V. (...) w W. na rzecz S. N. kwotę 85.000 zł (osiemdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 380/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2014-09-30

Data publikacji: 2014-12-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 380/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Lucyna Bąk Protokolant: sekr. sąd. Ewelina Nadolna po rozpoznaniu w dniu 30 września 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. B. , B. B. , J. B. , W. D. , S. F. , W. J. , D. K. (1) , S. K. , D. K. (2) , U. K. , K. P. , D. P. , D. S. i M. W. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w P. o uchylnie uchwały Rady Nadzorczej orze
Czytaj więcej»

I C 399/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2017-01-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 399/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła Protokolant: Katarzyna Suska po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z siedzibą w W. przeciwko T. N. o zapłatę orzeka : I oddala powództwo; II zasądza od powoda Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z siedzibą w W. na rzecz pozw
Czytaj więcej»

I C 424/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-04-24

Data publikacji: 2015-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 424/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Jerzy Dymke Protokolant: sekr. sąd. Ewelina Nadolna po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2015 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa A. R. i S. R. przeciwko (...) SA z siedzibą w Ł. o odszkodowanie i zadośćuczynienie orzeka : 1 zasądza od pozwanego (...) SA z siedzibą w Ł. na rzecz powódki A. R. kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy
Czytaj więcej»

I C 616/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2015-11-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. I C 616/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2015r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie Przewodnicząca: SSO Małgorzata Mikos - Bednarz Protokolant: sek. sąd. Magdalena Chylińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 października 2015r. w Ostrołęce sprawy z powództwa M. D. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie orzeka: 1 .zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki M. D. tytułem zadośćuczynienia kwotę 84.000,00 zł (osiemdzies
Czytaj więcej»

I C 587/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-06-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro w przypadku polecenia nie mamy do czynienia ze świadczeniem, a więc i z samodzielnym stosunkiem zobowiązaniowym (bo polecenie nie czyni nikogo wierzycielem) to sankcją za niewypełnienie polecenia jest możliwość żądania tylko przez darczyńcę i tylko na jego rzecz zwrotu równowartości otrzymanego przez obdarowanego przysporzenia, w takiej (...)
Sygn. akt: I C 587/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2016r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant: sek. sąd. Magdalena Chylińska po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016r. w Ostrołęce sprawy z powództwa J. M. (1) i G. M. przeciwko M. M. (1) o zapłatę orzeka: 1 powództwo oddala; 2 zasądza solidarnie od powodów J. M. (1) i G. M. na rzecz pozwanego M. M. (1) kwotę 3.617 zł tytułem zwrotu koszt
Czytaj więcej»

I C 656/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2017-02-15

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 656/12 UZASADNIENIE W pozwie wniesionym do tut. Sądu w dniu 9 lipca 2012 r. powódka M. J. domagała się zasądzenia od pozwanego – Powiatu (...) kwoty 88.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej powódce przez wydanie niezgodnej z prawem decyzji Starosty (...) (oznaczonej jako decyzji Starostwa Powiatowego w P. ) nr Pm-130/02 z 13 grudnia 2002 r. utrzymanej w mocy decyzją Wojewody (...) nr (...) z 6
Czytaj więcej»

I C 768/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-11-17

Data publikacji: 2017-09-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 768/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant: sek. sąd. Magdalena Chylińska po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko Ł. M. o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanego Ł. M. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 94.146,99 złotych (dziewięćd
Czytaj więcej»