Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2262

I C 85/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-09-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Biegły rzeczoznawca majątkowy ponosi na podstawie art. 415 k.c. odpowiedzialność deliktową za szkodę spowodowaną wydaniem nierzetelnej opinii w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Jego odpowiedzialność z komornikiem jest solidarna z mocy art. 441 § 1 k.c.
Sygnatura akt I C 85/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Domurad po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2017 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa Z. P. przeciwko J. B. , A. T. (1) , Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu w Olsztynie o zapłatę orzeka : I zasądza solidarnie od pozwanych: J. B. , A. T. (1) , Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w
Czytaj więcej»

I C 94/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-12-15

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 94/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski Protokolant: st. sekr. sąd. Halina Filochowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 grudnia 2016 r. w O. sprawy z powództwa K. K. (1) przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o odszkodowanie w kwocie 35.000 zł i zadośćuczynienie w kwocie 70.000 zł orzeka: 1 Oddala powództwo; 2 Zasądza od powódki K. K.
Czytaj więcej»

I C 121/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-10-01

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Wykazanie istnienia skonkretyzowanej wierzytelności przysługującej wierzycielowi wobec dłużnika jako przesłanka udzielenia ochrony przewidzianej w art. 527 i nast. k.c.
Sygn. akt I C 121/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Grucelska po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa J. E. (1) przeciwko M. K. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną orzeka: 1 Oddala powództwo; 2 Nieuiszczone koszty sądowe przejmuje na rachunek Skarbu Państwa. IC 121/15 UZASADNIEN
Czytaj więcej»

I C 144/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2017-01-26

Data publikacji: 2018-04-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Roszczenie o zachowek jest roszczeniem bezterminowym, do którego zastosowanie ma przepis art. 455 KC, a więc odsetki ustawowe za opóźnienie należą się od daty wezwania zobowiązanego do zapłaty zachowku z uwzględnieniem odpowiedniego terminu umożliwiającego spełnienie świadczenia.
Sygn. akt: I C 144/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant: sek. sąd. Magdalena Chylińska po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa M. P. (1) przeciwko L. P. (1) o zachowek orzeka: 1 zasądza od pozwanej L. P. (1) na rzecz powoda M. P. (1) kwotę 96.184,36 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdzies
Czytaj więcej»

I C 146/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-03-24

Data publikacji: 2016-04-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 146/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska Protokolant: st. sekr. sąd. Agata Załęska po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2016 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa S. N. przeciwko (...) S.A V. (...) w W. o odszkodowanie i zadośćuczynienie orzeka: 1. zasądza od pozwanego (...) Towarzystwo (...) S.A V. (...) w W. na rzecz S. N. kwotę 85.000 zł (osiemdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 206/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2018-04-24

Data publikacji: 2018-06-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Z uwagi na to, że śmierć rodziców powódki nastąpiła w wyniku tego samego zdarzenia komunikacyjnego, w jednym zdarzeniu powódka straciła oboje rodziców nie sposób rozgraniczać zerwania więzi rodzicielskich, muszą pozostawać we wzajemnej współzależności. Jednoczesna utrata obydwojga rodziców jest niewątpliwie bardziej bolesna
Sygn. akt. I C 206/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Małgorzata Mikos - Bednarz Protokolant: Emilia Romanik po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa K. Z. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie orzeka: 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. Z. tytułem zadośćuczynienia kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Czytaj więcej»

I C 224/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2018-02-09

Data publikacji: 2018-04-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 224/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała Protokolant: Anna Rutkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2018 r. w Ostrołęce sprawy z powództwa Z. D. (1) – reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową – W. B. oraz W. B. przeciwko Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej (...) Spółka z o.o w W. przy udziale (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie, odszkodowa
Czytaj więcej»

I C 587/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-06-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro w przypadku polecenia nie mamy do czynienia ze świadczeniem, a więc i z samodzielnym stosunkiem zobowiązaniowym (bo polecenie nie czyni nikogo wierzycielem) to sankcją za niewypełnienie polecenia jest możliwość żądania tylko przez darczyńcę i tylko na jego rzecz zwrotu równowartości otrzymanego przez obdarowanego przysporzenia, w takiej (...)
Sygn. akt: I C 587/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2016r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant: sek. sąd. Magdalena Chylińska po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016r. w Ostrołęce sprawy z powództwa J. M. (1) i G. M. przeciwko M. M. (1) o zapłatę orzeka: 1 powództwo oddala; 2 zasądza solidarnie od powodów J. M. (1) i G. M. na rzecz pozwanego M. M. (1) kwotę 3.617 zł tytułem zwrotu koszt
Czytaj więcej»

I C 616/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2015-11-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. I C 616/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2015r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie Przewodnicząca: SSO Małgorzata Mikos - Bednarz Protokolant: sek. sąd. Magdalena Chylińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 października 2015r. w Ostrołęce sprawy z powództwa M. D. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie orzeka: 1 .zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki M. D. tytułem zadośćuczynienia kwotę 84.000,00 zł (osiemdzies
Czytaj więcej»

I C 621/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-01-25

Data publikacji: 2016-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Badanie przy użyciu wariografu nie powinno być podstawą do wyciągania wprost na jego podstawie wniosków co do wiarygodności danej osoby. Wariograf nie jest probierzem prawdomówności, czy wykrywaczem kłamstw. Wynik badania wariograficznego dowodzi tylko i wyłącznie tego, jakie były reakcje badanej osoby na zadawane jej pytania. Nie można go (...)
Sygn. akt: IC 621/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2016r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant: sek. sąd. Magdalena Chylińska po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2016r. w Ostrołęce sprawy z powództwa K. G. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda K. G. (1) kwotę 78.815,05 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset piętnaście
Czytaj więcej»